Dovolená Maledivy

Kudos Stay
Maledivy - Ari Atol
Kudos Stay

28 990 Kč Termíny

Coconut Tree Hulhuvilla Beach
Maledivy - Jižní Male Atol
Coconut Tree Hulhuvilla Beach

33 900 Kč Termíny

Fun Island
Maledivy - Jižní Male Atol
Fun Island

34 290 Kč Termíny

Holiday Island Resort
Maledivy - Ari Atol
Holiday Island Resort

36 090 Kč Termíny

Paradise Island Resort & Spa
Maledivy - Severní Male Atol
Paradise Island Resort & Spa

36 190 Kč Termíny

Sun Island Resort & Spa
Maledivy - Ari Atol
Sun Island Resort & Spa

36 443 Kč Termíny

Malahini Kuda Bandos
Maledivy - Severní Male Atol
Malahini Kuda Bandos

38 600 Kč Termíny

Medhufushi Island Resort
Maledivy - Meemu Atol
Medhufushi Island Resort

38 700 Kč Termíny

Royal Island Resort & Spa
Maledivy - Baa Atol
Royal Island Resort & Spa

38 990 Kč Termíny

Embudu Village
Maledivy - Kaafu Atol
Embudu Village

39 090 Kč Termíny

Fihalhohi Island Resort
Maledivy - Jižní Male Atol
Fihalhohi Island Resort

39 800 Kč Termíny

Filitheyo Island Resort
Maledivy - Faafu, Dhaalu (Nilandhe Atol)
Filitheyo Island Resort

39 900 Kč Termíny

Olhuveli Beach & Spa Maldives
Maledivy - Jižní Male Atol
Olhuveli Beach & Spa Maldives

40 400 Kč Termíny

Bandos Island Resort
Maledivy - Severní Male Atol
Bandos Island Resort

40 822 Kč Termíny

Eriyadu Island Resort
Maledivy - Severní Male Atol
Eriyadu Island Resort

40 900 Kč Termíny

Holiday Inn Kandooma
Maledivy - Jižní Male Atol
Holiday Inn Kandooma

41 330 Kč Termíny

Kuredu Island Resort
Maledivy - Lhaviyani Atol
Kuredu Island Resort

41 490 Kč Termíny

Summer Island Maldives
Maledivy - Severní Male Atol
Summer Island Maldives

41 990 Kč Termíny

Safari Island Resort
Maledivy - Ari Atol
Safari Island Resort

42 190 Kč Termíny

Biyadhoo Island Resort
Maledivy - Jižní Male Atol
Biyadhoo Island Resort

42 200 Kč Termíny

Adaaran Hudhuran Fushi
Maledivy - Severní Male Atol
Adaaran Hudhuran Fushi

42 309 Kč Termíny

Chaaya Reef Ellaidhoo
Maledivy - Ari Atol
Chaaya Reef Ellaidhoo

43 100 Kč Termíny

Gangehi Island Resort
Maledivy - Ari Atol
Gangehi Island Resort

43 400 Kč Termíny

Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa - All Inclusive Special
Maledivy - Severní Male Atol
Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa - All Inclusive Special

44 040 Kč Termíny

Kurumba Maldives
Maledivy - Severní Male Atol
Kurumba Maldives

44 260 Kč Termíny

Cinnamon Dhonveli Maldives
Maledivy - Severní Male Atol
Cinnamon Dhonveli Maldives

44 900 Kč Termíny

Thulhagiri Island Resort & Spa
Maledivy - Kaafu Atol
Thulhagiri Island Resort & Spa

45 000 Kč Termíny