Dovolená Maledivy

Holiday Island Resort
Maledivy - Ari Atol
Holiday Island Resort

32 990 Kč Termíny

Fun Island Resort & Spa
Maledivy - Jižní Male Atol
Fun Island Resort & Spa

33 990 Kč Termíny

Olhuveli Beach & Spa Maldives
Maledivy - Jižní Male Atol
Olhuveli Beach & Spa Maldives

34 000 Kč Termíny

Paradise Island Resort & Spa
Maledivy - Severní Male Atol
Paradise Island Resort & Spa

35 790 Kč Termíny

Sun Island Resort & Spa
Maledivy - Ari Atol
Sun Island Resort & Spa

36 490 Kč Termíny

Malahini Kuda Bandos
Maledivy - Severní Male Atol
Malahini Kuda Bandos

36 927 Kč Termíny

Biyadhoo Island Resort
Maledivy - Jižní Male Atol
Biyadhoo Island Resort

38 500 Kč Termíny

Royal Island Resort & Spa
Maledivy - Baa Atol
Royal Island Resort & Spa

38 690 Kč Termíny

Eriyadu Island Resort
Maledivy - Severní Male Atol
Eriyadu Island Resort

39 600 Kč Termíny

Medhufushi Island Resort
Maledivy - Meemu Atol
Medhufushi Island Resort

39 700 Kč Termíny

Fihalhohi Island Resort
Maledivy - Jižní Male Atol
Fihalhohi Island Resort

40 000 Kč Termíny

Chaaya Reef Ellaidhoo
Maledivy - Ari Atol
Chaaya Reef Ellaidhoo

41 300 Kč Termíny

Holiday Inn Kandooma
Maledivy - Jižní Male Atol
Holiday Inn Kandooma

41 330 Kč Termíny

Kuredu Island Resort
Maledivy - Lhaviyani Atol
Kuredu Island Resort

41 490 Kč Termíny

Gangehi Island Resort
Maledivy - Ari Atol
Gangehi Island Resort

42 360 Kč Termíny

Meeru Island Resort
Maledivy - Severní Male Atol
Meeru Island Resort

42 490 Kč Termíny

Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa
Maledivy - Severní Male Atol
Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa

42 850 Kč Termíny

Filitheyo Island Resort
Maledivy - Faafu, Dhaalu (Nilandhe Atol)
Filitheyo Island Resort

43 400 Kč Termíny

Adaaran Hudhuran Fushi
Maledivy - Severní Male Atol
Adaaran Hudhuran Fushi

43 980 Kč Termíny

Adaaran Club Rannalhi
Maledivy - Jižní Male Atol
Adaaran Club Rannalhi

43 980 Kč Termíny

Kurumba Maldives
Maledivy - Severní Male Atol
Kurumba Maldives

44 260 Kč Termíny